Erlendirme ne demek ?

Mehtun

Global Mod
Global Mod
Erlendirme, kapsaml bir surec olarak tanmlanabilir. Erlendirme, toplumun her kesiminden insanlarn, bireysel veya grup olarak, ogrenme, gelisim ve becerilerini artrma hedefleri icin kullanlan cesitli yontemleri kapsar. Erlendirme, ozellikle calsanlarn cesitli beceriler gelistirmelerini, bilgilerini artrmalarn ve verimliligini artrmalarn saglamak icin kullanlan bir aractr.

Erlendirme, cesitli bireysel ve grup calsmalarnn kullanlmasn gerektirir. Bireysel calsmalar, ogrencinin kendisi veya ogretmeni tarafndan gelistirilen konularn uzerinde uygulayacag calsmalar olabilir. Ornegin, bir ogrenci, bir konu hakknda daha derin bir anlays kazanmak icin staj yapabilir. Grup calsmalar ise, ogrencilerin beraber calsarak ogrendikleri konularn uzerinde is birligi yapmalarn saglar. Ornegin, bir grup ogrenci bir konu uzerinde bir araya gelerek tartsma yapabilir.

Erlendirme, calsanlarn cesitli beceriler kazanmalarn ve verimliligini artrmalarn saglamak icin cesitli yontemler kullanlabilir. Bu yontemler arasnda, egitimler, seminerler, atolye calsmalar ve diger calsma gruplar yer alr. Bu yontemler, calsanlarn cesitli beceriler gelistirmelerini ve uretkenligini arttrmalarn saglar.

Erlendirme, calsanlarn katlmn saglayarak ayn zamanda calsanlar arasndaki iletisim ve isbirligini artrr. Erlendirme, calsanlarn karslkl olarak calsmalarn yeniden bicimlendirmelerini ve birbirlerine destek olmalarn saglar. Ayrca, calsanlarn calsma ortamnda daha guvenli hissetmelerini saglayarak verimliligi artrr.

Erlendirme, calsanlarn cesitli beceriler gelistirmelerini, bilgilerini artrmalarn ve verimliliklerini artrmalarn saglayan kapsaml bir surectir. Erlendirme, calsanlarn katlmn saglayarak, calsma ortamnda guveni artrmay ve verimliligi artrmay da amaclamaktadr.