Güdülenmek ne demek

Mehtun

Global Mod
Global Mod
Güdülenmek, kişinin dış etkenlerin etkisi altında kalarak, arzu edilen davranışları sergilemesi olarak tanımlanır. Güdülenme, çevresel faktörlerin bir kişinin düşünce ve davranışlarını etkilediği, özellikle de sosyal çevrede rekabet, çalışma ve ödül sistemleri aracılığıyla gerçekleştiği bir süreçtir. Güdülenmiş bir davranış, kişinin içinde bulunduğu sosyal çevre tarafından ödüllendirilmiş ya da cezalandırılmış olabilir.

Güdülenmenin Farklı Türleri

Güdülenmenin farklı türleri vardır. Bunlar arasında öz güdü, sosyal güdü, bilinçli güdü ve çoklu güdü bulunur. Öz güdü, kişinin kendi çıkarlarının güdülediği davranışları ifade eder. Sosyal güdülme, kişinin çevresindeki kişilerin davranışlarından etkilenmesidir. Bilinçli güdü, kişinin kendi inisiyatifi ile yaptığı davranışları ifade eder. Çoklu güdülme, kişinin birden çok faktöre karşı güdülmesidir.

Güdülenmenin Etkileri

Güdülenme, kişinin davranışlarının dış etkenlerle belirlenmesine neden olur. Bu, kişinin kendi kararlarını verme yeteneğini veya kendi kararlarının etkisini azaltır. Güdülenme, kişinin kişilik gelişimini ve özgüvenini etkileyebilir. Ayrıca, sosyal çevre tarafından sağlanan ödüller ya da cezalar, kişinin dürtülerini, arzularını, motivasyonunu ve kişilik özelliklerini etkileyebilir.

Güdülenmeyi Azaltmak

Güdülenmeyi azaltmak için, kişinin kendi kararlarını verme yeteneğini kazanması ve çevresindeki etkenlerin etkilerini azaltması gerekir. Kişinin sorumluluk alma yeteneğini geliştirmesi ve özgüveninin artması gerekir. Ayrıca, kişinin doğru olanı yapmak için kendi kararlarını kendi çıkarlarına göre alması gerekir. Kişi, çevresindeki etkenlerin etkilerini azaltmak için çevresindeki insanlardan uzak durabilir ve bağımsız davranabilir.